Moldea colabora con: Logo explorandoungen.org

Fet a Moldea… Fet a Barcelona

Posted by Mario Villegas in Noticias

Aquest és el títol que dona nom a aquest article i no és una elecció banal. La situació actual, econòmica, política i energètica està propiciant uns canvis molt importants a les empreses. Són moments d’adaptar-se i d’intentar ser el més competitiu possible, oferint sempre la màxima qualitat i servei possible, i intentant assumir l’increment de despesa que ens ha portat aquesta nova situació. Què hem d’exigir? Com emprenedors i ocupadors hem de demanar a les nostres administracions que facin la tasca que han de fer. Les empreses de l’àmbit industrial com la nostra som alhora empreses que donem servei a les grans indústries que volem que s’assentin en el nostre territori, creant el teixit industrial tan necessari. Per tant, és rellevant que es millorin les infraestructures i els serveis que fan atractiu l’arribada de companyies rellevants i que aquestes companyies valorin vindre a casa nostre no per subvencions, sinó perquè troben un espai únic per establir-se, valorant ubicació, logística, comunicacions, facilitat de gestió amb l’administració i aprofitant el teixit industrial d’empreses auxiliars existent.
Automoció, línia blanca, farmacèutiques, empreses logístiques construcció, etc., totes són benvingudes i totes aportant valor afegit al treball que fem les empreses auxiliars.

Què està passant en els últims anys? La nostra empresa es dedica al disseny i fabricació de motlles d’injecció d’alumini i plàstic. Com altres competidors, hem hagut de fer front primer a una globalització que ens ha fet competir amb països amb mà d’obra molt més barata i que ens ha forçat a reduir en excés els nostres marges comercials per poder ser competitius; segon, no hem trobat el suport adequat per part de les administracions en qualsevol dels àmbits que una empresa necessita i tercer, no hem sabut ajuntar-nos les empreses del sector per fer-nos forts i mantenir una posició comuna.

A Espanya i en especial a Catalunya, hi havia no fa tant un clúster d’empreses dedicades al motlle i la matriu ben important, on empreses de referència dissenyaven i fabricaven motlles per tota mena de peces per automòbil, televisió o béns d’equip de grans companyies. Avui tot això s’ha difuminat. Només hem de mirar com a exemple al nostre veí Portugal. El seu sector del motlle i la matriu és d’envejar.

Hem de recuperar el camí perdut i per sort encara conservem empreses i personal qualificat per donar el servei a les empreses que apostin pel nostre territori i és per això que demanem un entorn favorable i atractiu, que afavoreixi les inversions i demanem que s’aposti pel valor afegit i el treball ben fet, primant la qualitat per sobre d’una reducció del preu en excés.
Nosaltres haurem d’aprofitar aquesta valoració per reinvertir en la nostra indústria, fent-la més competitiva i més capaç d’oferir allò que la indústria actual demanda.

Per acabar insistiré en el Fet a Barcelona fet a Moldea. Vull seguir dient-ho molts anys.

10 Nov 2022